Tin tức từ Vỏ Sò

 • Chính sách bảo mật

  1. Cam kết bảo mật Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu […]

 • Điều khoản sử dụng

  1.1. Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel là đơn vị toàn quyền sở hữu hợp pháp và cung cấp dịch vụ Sàn thương mại điện tử Voso.vn. Voso.vn hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, theo […]

 • Quy chế hoạt động

  Voso.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử (được gọi tắt là “Voso.vn”) cho phép tổ chức, cá nhân mua bán hàng hóa trực tuyến. Voso.vn được xây dựng nhằm cung cấp ứng dụng mua bán hàng hóa trong […]

 • Cơ hội hợp tác

  Voso.vn thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Sau đây viết tắt là “VTP”), là sàn thương mại điện tử trực tuyến kết nối người mua, người bán online. Mục tiêu: Trở thành sàn […]

 • Giới thiệu về Voso.vn

  “Voso.vn” hay “Sàn thương mại điện tử (hoặc TMĐT) Voso.vn” là sàn giao dịch thương mại điện tử có tên website và địa chỉ miền là Voso.vn do Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (VTP) sở hữu. Tổng Công ty […]