Bước 1: Đăng nhập tài khoản người mua tạo trước đó. Chọn Đại lý bán hàng/ Thông tin cá nhân

 

Tại trang thông tin cơ bản: Bạn cập nhật trường số điện thoại đăng ký ViettelPay để nhận tiền thường xuyên.

Hotline: 1900 98 98 88 để được hỗ trợ