Trang chủ Tin tức từ Vỏ Sò Thông báo tính năng thanh toán tiền trả đại lý bán hàng qua ViettelPay.

Thông báo tính năng thanh toán tiền trả đại lý bán hàng qua ViettelPay.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản người mua tạo trước đó. Chọn Đại lý bán hàng/ Thông tin cá nhân

 

Tại trang thông tin cơ bản: Bạn cập nhật trường số điện thoại đăng ký ViettelPay để nhận tiền thường xuyên.

Hotline: 1900 98 98 88 để được hỗ trợ