Voso trân trọng thông báo tới Quý khách hàng thay đổi về tính năng giao dịch bằng Số Sò trên nền tảng Voso.vn.

Căn cứ vào Kế hoạch số 413/KH-VTPost-SBUFFM, từ ngày 15/2/2022 Voso chấm dứt giao dịch bằng Số sò khi mua sắm tại sàn TMĐT Voso.vn. Số sò còn dư sẽ được áp dụng đến hết 23h59 ngày 14/2/2022. Vậy Voso xin thông báo để Quý khách hàng có kế hoạch sử dụng số sò còn dư và thuận tiện mua sắm trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn!