Để thỏa mãn nhu cầu của các khách hàng, hình thức thanh toán đơn hàng Voso bằng ViettelPay vô cùng tiện lợi và nhanh chóng đã ra đời. Sau đây, Voso sẽ hướng dẫn thanh toán đơn hàng bằng tài khoản ViettelPay:

Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua và tiến hành các bước đặt mua hàng trên Voso.

Bước 2: Chọn Hình thức thanh toán > Thanh toán trực tuyến (Thanh toán trực tuyến qua ví điện tử ViettelPay).

Bước 3: Kiểm tra thông tin đơn hàng và bấm nút Đặt hàng.

Bước 4: Quét mã QR > Nhập mã Pin trên app ViettelPay > Xác nhận thanh toán hoặc chọn ViettelPay > Nhập Số điện thoại và mật khẩu > Đăng nhập > Thanh toán.

  • Lưu ý:
    • Nếu chưa xác nhận thanh toán trên ViettelPay, đơn hàng vẫn ở trạng thái chưa thanh toán bằng hình thức ViettelPay.
    • Bạn có thể chọn thanh toán bằng số dư trong tài khoản ViettelPay
    • Nếu số dư ViettelPay nhỏ hơn giá trị cần thanh toán, vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản ViettelPay.