• Quy chế hoạt động

  Voso.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử (được gọi tắt là “Voso.vn”) cho phép tổ chức, cá nhân mua bán hàng hóa trực tuyến. Voso.vn được xây dựng nhằm cung cấp ứng dụng mua bán hàng hóa trong […]

 • Cơ hội hợp tác

  Voso.vn thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Sau đây viết tắt là “VTP”), là sàn thương mại điện tử trực tuyến kết nối người mua, người bán online. Mục tiêu: Trở thành sàn […]

 • Giới thiệu về Voso.vn

  “Voso.vn” hay “Sàn thương mại điện tử (hoặc TMĐT) Voso.vn” là sàn giao dịch thương mại điện tử có tên website và địa chỉ miền là Voso.vn do Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (VTP) sở hữu. Tổng Công ty […]

 • Giới thiệu về Voso

  1. Voso là gì? Voso.vn là nền tảng thương mại điện tử đầu tiên được phát triển bởi Vietel cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến dễ dàng, an toàn và nhanh chóng thông qua […]