Khi gian hàng người bán có đơn hàng mới phát sinh, người bán sẽ nhận được thông báo qua Email. Sau khi nhận được thông báo, người bán vui lòng nhanh chóng xử lý đơn hàng theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập mc.voso.vn > “Quản lý đơn hàng” > “Chờ duyệt

  • Người bán chọn “Xác nhận” nếu cung cấp được hàng hóa
  • Người bán chọn “Hủy” nếu không cung cấp được hàng hóa

 

Bước 2: Trường hợp người bán chọn “Xác nhận”, đơn hàng chuyển sang trạng thái “Đã duyệt”. Người bán liên hệ xác minh thông tin người mua và thông tin đơn hàng nhằm tăng khả năng đơn hàng thành công.

  • Người mua xác nhận lấy hàng, người bán nhấn chọn “Tạo vận đơn”
  • Người mua xác nhận không lấy hàng, người bán nhấn chọn “Hủy”

 

Bước 3: Trường hợp người bán nhấn chọn “Tạo vận đơn”, hệ thống tự động sinh một mã bưu gửi chuyển phát bắt đầu bằng kí hiệu VOSO và chuyển qua trạng thái “Chờ xuất kho

 

Bước 4: Người bán đóng gói theo quy chuẩn đóng gói vận chuyển và ghi mã bưu gửi lên gói hàng tương ứng.

 

Bước 5: Đối tác vận chuyển của Voso sẽ liên hệ và tới địa chỉ của người bán để lấy hàng.

Lưu ý: Shop cần xác nhận đơn hàng trong thời gian sớm nhất và tối đa là 24h kể từ thời điểm phát sinh đơn hàng, sau thời gian này đơn hàng sẽ tự động hủy.