Để biết cách tạo kho và quản lý kho hàng, các bạn xem ngay trong video dưới đây: