Hướng dẫn đăng ký Đại lý bán hàng Liên kết tại sàn Voso

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản người mua hàng. Nếu chưa có tài khoản vui lòng đăng ký tài khoản

 

 

Bước 2: Đăng ký làm CTV bán hàng. Truy cập link: https://voso.vn/dang-ky- nguoi-ban-hang-lien-ket.html Điền đầy đủ thông tin theo các trường (Ưu tiên với Tài khoản có Viettel Pay).

Chú ý: Điền đúng số Điện thoại người giới thiệu(nếu có) và gửi thông tin đăng ký.

 

 

Bước 3: Chọn sản phẩm bán hàng liên kết tại: https://voso.vn/tao-chien-dich- ban-hang-lien-ket.html .

Lưu ý: Nên chọn sản phẩm phù hợp với đối tượng Khách hàng của mình. Có thể chọn theo tên sản phẩm, mã sản phẩm hoặc theo danh mục..

 

 

– Copy link với sản phẩm đăng ký bán và chia sẻ.

Link dạng: https://http://voso.vn/buoi-da-xanh-tien-giang-2-qua-buoi-loai-1- p3094.html?o2o=4712

Khi khách hàng Người mua mua hàng trực tiếp theo link trên thì hệ thống sẽ ghi nhận cho bạn.

Bước 4: Kiểm tra đơn hàng O2O

Truy cập link: https://voso.vn/danh-sach-don-hang-ban-hang-lien-ket.html

 

 

Chú ý: Chỉ những đơn hàng giao thành công mới được hiển thị.