Ngày 9/3, Hội Nông dân tỉnh An Giang và Chi nhánh Bưu chính Viettel An Giang tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên sàn thương mại điện tử Voso.vn năm 2022.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh An Giang và Chi nhánh Bưu chính Viettel An Giang ký kết kế hoạch phối hợp hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên sàn thương mai điện tử Voso.vn năm 2022

Theo kế hoạch phối hợp, Viettel An Giang sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất nông nghiệp, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nhân nông dân đưa sản phẩm hàng hóa lên sàn thương mại điện tử Voso.vn; triển khai các gói sản phẩm, dịch vụ với chính sách ưu đãi cho các cấp hội và các thành viên tổ công tác khi tham gia thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể. Đồng thời, xây dựng cơ chế bán hàng tạo nguồn kinh phí hoạt động cho các cấp hội thông qua hình thức hợp tác phát triển công tác viên, đại lý là hội viên nông dân. Ngoài ra, phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng công nghệ, dịch vụ bán hàng cho cán bộ hội, nông dân…

Hội Nông dân tỉnh phối hợp thực hiện cập nhận thông tin sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Voso.vn; truyền thông rộng rãi đến người dân, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin lập danh sách hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quản lý. Cùng với đó, thành lập tổ công tác phối hợp tại địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch. Bên cạnh đó, xây dựng danh mục sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm nông sản theo mùa, sản phẩm nông sản thường xuyên để xây dựng phương án hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả cao…